Čuvaj se da se žališ drugom sem Allahu. Jer nije isključeno, onaj kome se žališ ili ti je prijatelj ili neprijatelj. Pa ako je prijatelj, ražalost...