beats by dre cheap

Veli Omer ibnul-Hattab:

"Jednog dana sjedismo mi kod Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kad se pomoli prema nama čovjek u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne pozna ga niko od nas; dok sjede do Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i prisloni svoja koljena uz njegova, a stavi svoje ruke na njegova stegna i reče:

"Muhammede, izvijesti me šta je Islam."
Reče Božiji Poslanik: "Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji Poslanik; da obavljaš molitvu (namaz), da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hadždž činiš kuću (Kabu), ako mogneš do nje doći."
Onda reče onaj nepoznati čovjek: "Istinu veliš."
Kaže Omer: "Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu veli: "Istinu govoriš." (kao da zna).

Iza toga reče taj čovjek: "Izvijesti me šta je iman."
Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Iman je da vjeruješ u Boga, Božije meleke, u Sudnji zadnji dan, i sudbinu dobra i zla."
Veli nepoznati čovjek: "Istinu govoriš. Izvijesti me šta je dobročinstvo."
Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Dobročinstvo je da robuješ Bogu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš on tebe vidi."
"Istinu veliš." - reče nepoznati čovjek i reče: "Izvijesti me kada će Zadnji čas (ovom svijetu)."
Reče Božiji Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Onaj koga pitaš o Zadnjem času nije mu više o njemu poznato nego tebi koji pitaš."

Reče nepoznati čovjek: "Pa izvijesti me o predznacima Zadnjeg časa."
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, reče: "Predznaci Sudnjeg dana su da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada."

Veli Omer: "Zatim ode nepoznati čovjek, a nakon toga reče mi Božiji Poslanik:
"Omere, znaš li onoga što me je zapitkivao?"
Ja rekoh: "Bog i Božiji Poslanik najbolje znaju."
Onda reče Božiji Poslanik: "Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.""

(Muslim)

*I Love Islam*
http://iloveislam.blogger.ba
08/01/2014 22:36