beats by dre cheap

PETAK :)

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: "Ko prouči suru El-Kehf na način kako je objavljena, služit će mu kao svjetlo na Sudnjem Danu, od njegove kuće do Meke. I ko god prouči zadnjih deset ajeta, a nakon toga se pojavi Dedždžal, Dedždžal neće imati vlasti nad njim."
(El-Hakim, Zehebi)

Uoči petka ili u petak proučiti suru El Kehf, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ko u petak prouči suru El Kehf, od te do slijedeće džume će ga pratiti i obasjavati svjetlo."
(Hakim-sahih)

"Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje, u kojoj će vječno boraviti." (Kehf : 1-3)

*I Love Islam*
http://iloveislam.blogger.ba
18/10/2013 14:01